An Illegal and Immoral War Against Iraq


Mass Signature Campaign against AN ILLEGAL AND IMMORAL WAR AGAINST IRAQ
Pinaki Bhattacharjee(Journalist)
Sankar Roy (Journalist)

Saibal Mitra
Nirmal Brahmachari (Norway)
Saiffuddin
Dr. P. S. Gupta
Dr. Sanmotha Ghosh
Dr. Sidhartha Gupta
Dr. Soma Gupta
Dr. Subhajit Bhattacharjee
Dr. Punyabrata Guin
Dr. Apurbo Roy
Dr. Tapas Poddar
Dr. Sumit Das
Dr. Surata Roy
Dr. Bidyut Banerjee
Dr. Tripti Talapatra
Tarun Sanyal
Satarupa Sanyal
Goutam Ghosh
Thirthankar Mitra
Uttam Ghosh
C. R. Ghosh
Swapnamoy Chakraborty
Arun Chakraborty
Pratap Chandra
Rana Bagchi
Parimol Deb
Parimal Kumar Dey
Md. Younus Khan
Sekhar Roy
Rajarshi Gon The Stateman
Kausankar Karmakar
Sucheta Dasgupta The Stateman
O. P. Rana The Stateman
Paromita Kar The Stateman
Esha Bhattacharjee The Stateman
Ajoy John The Stateman
Gautam Bhowmik The Stateman
Dipankar Ghosh The Stateman
Chitralekha Basu The Stateman
Arunava Das The Stateman
S. Gupta The Stateman
Sougata Mukherjee The Stateman
Rahul Das The Stateman
Imran Ahud Siddique The Stateman
Sreemoy Talukdar The Stateman
Arun Kanti Dey (From Dhaka, Bangladesh)
Goutam Chakraborty (Editor, HEALTH MAGAZINE), Kolkata
Dhirendra Nath Baskey
Mrinal Kanti Ghosh
Kamal Murmo
Deb Ranjan Bhattacharjee
Bikash Das
Gurudas Saha
Sumita Dutta
Tanmoy Mukherjee
Churamoni Kole
Bharati Ghosh
Rubi Konar
Dilip Mandi
Goutam Kr. Das
Rathindra Deb Thakur
Deb Kumar Banerjee
Amal Kumar Basu
Adhinath Ghosh
Mritunjoy Bhattacharjee
Partha Roy
Amitabha Chandra
Supratim Das
Pradip Basu
Kalyan Chakraborti
Shanta Pal
Balaka Bhattacharjee
Basudev Mukherjee
Manas Kumar Mishra
Sanib Majumdar
Amitava Patra
Haripada Roy Sarkar
Bidyut Kumar Chakraborty
Ratna Bhattacharjee
Kakali Biswas
Soma Sanyal
Asima Roy
Anjali Ghose
Lina Payra
Sujan Dutta
Anjali Saha
Dipak Kumar Guha Roy
Mukul Chandra Dey
Gopal Chandra Bhadury
Prabhat Ranjan Ghosh
Supra Pal
Nandadulal Debnath
Sunil Chandra Sarkar

Aana Bhattacharjee
Dorothi Bhattacharjee
Kartik Chandra Basak
Ratan Kumar Bandyopadhyay
Saial Mitra
Swapan Bhattacharjee
Narayan Chakraborty
H. Hajra
Alok Chatterjee
Dipanita Nath The Asian Age
Jaya Biswas The Asian Age
Rajeeb Mukherjee The Asian Age
Farah Chowdhury The Asian Age
Debajyoti Sarkar The Asian Age
Santa Dasgupta The Asian Age
Sumit Moitra The Asian Age
Bishaswar Malakar The Asian Age
Shamik Chakraborty The Asian Age
Sanjoy Bhadra
Sudip Pakrashi The Asian Age
Shyamal Sarkar
Sujit Roy The Asian Age
Parwez Hafeez The Asian Age
Ratnottama Chakravorty The Asian Age
Amrita Dutta The Asian Age
Krishnendu Mukherjee The Asian Age
Sujit Nath The Asian Age
Amrita Roy The Asian Age
Anish Chakraborty The Asian Age
Rudrendu Purohit The Asian Age
Goutam Sengupta The Asian Age
Sanjib Adhikary
Avhijit Chatterjee The Asian Age
S. Dutta The Asian Age
Ritusmita Sikdar The Asian Age
Jaideep Gupta The Asian Age
Nandita Moitra The Asian Age
Sanjoy Das Gupta The Asian Age
Gobinda Parui The Asian Age
Ashis Basu The Asian Age
Ramanath Bhattacharjee The Asian Age
Indrajit Mukherjee The Asian Age
Saikat Ghosh The Asian Age
Prasanta Gupta The Asian Age
Rabi Sankar Das The Asian Age
Sanjoy Chattopadhyay The Asian Age
Narendra Chettri
Subham Dutta The Asian Age
Abhijit Mukherjee The Asian Age
Md. Washim The Asian Age
Tapan Chatterjee The Asian Age
Sajal Mukherjee The Times of India
Somsankar Bondoypadhyay The Times of India
Biswajit Roy The Times of India
Ishani Sen The Times of India
Sylna Gomes The Times of India
Tathagata Bhattacharya The Times of India
Anuja Kumar Sahu The Times of India
Chandreyee Ghosh The Times of India
Madhusree Maullee The Times of India
Dhiman Chattopadhyay The Times of India
Aloke Banerjee The Times of India
Kalyan Maitra The Times of India
Nilankur Das The Times of India
Saumoyajit Basu The Times of India
Goutam Bhattacharjee The Times of India
S. Moitra
U. Mukhuti
Nilanjana Bhowmick
Subhro Niyogi The Times of India
Krishnendu Bandyopadhyay The Times of India
Nilanjan Dutta The Times of India